O nás

Spolek Čarodějnic Roztok a Žalova, z. s.

Zapsaný spolek vznikl z původní skupiny roztockých a žalovských nadšenců, kteří prostě chtěli udělat radost dětem. To se nezměnilo, ale díky stále složitější legislativě a nařízením, bylo třeba dát akci formálního pořadatele. Proto vznikl tento spolek zapsaný v živnostenském rejstříku.

Přestože spolek Spolek Čarodějnic Roztok a Žalova, z. s. je tu oficiálně teprve od roku 2018, historie čarodějného rojení je na Žalovském hřišti mnohem starší. Je nám potěšením pořádat akci už od roku 2007.

Chcete se přidat? Jsme otevřené dalším příchozím. Pokud byste se chtěli podílet na organizaci a přiložit ruku k dílu při pořádání stále větší a rozsáhlejší akce, budeme jen rády. Ozvěte se nám!