Spolek Čarodějnic Roztok a Žalova, z. s. 

pro vás pořádá:

Obnovené Žalovské posvícení 15. 10. 2023 - 2. ročník

Chystáme už druhý ročník obnoveného Žalovského posvícení u kostela sv. Klimenta na Levém Hradci. Udělejte si výlet a přijďte pobejt.

Bude zábava

Pozvali jsme kapelu, harmonikáře, flašinetáře, houpačky, kolotoče, stánky, občerstvení se svařákem, pivem i sladkostmi, baráčníky v krojích, řezníka se zabíjačkou... A už teď se těšíme na vás - návštěvníky, sousedy, přátele, kamarády.

Čeká na vás celodenní program od 10 - 18 hod. se stánky, hudbou, tancem a zpěvem. Venkovní posezení pod střechou s ohřívači a tanečním parketem. Nově také kolo štěstí.

Vloni jsme obnovili tradici Žalovského posvícení na Levém Hradci u kostela sv. Klimenta. Letos to bude ještě lepší!

3. ročník posvícení se bude konat 13. října 2024.




Čarodějnice budou 20. dubna 2024

Čarodějnice se pro děti v Roztokách - Žalově pořádají už od roku 2007 a rozsah oslav se stále rozšiřuje.

Do dnešní podoby - celodenní oslavy pro děti i dospělé se dostaly díky práci Spolku Čarodějnic Roztok a Žalova a darům od štědrých sponzorů.

Na oslavách nesmí chybět kapela s programem pro děti, skákací hrad, stánky s dobrotami, bohatá tombola, hry, oheň, špekáčky a večerní zábavy pro dospěláky.


Žalovské náměstíčko

Úprava prostředí v centru Žalova se stala naším letošním cílem. Vysadili jsme strom i květiny, provedli úpravu okolí a zdaleka ještě nekončíme. Náměstíčko se tak stává milým místem zvoucím k sousedským setkáním. V albu si můžte prohlédnout fotografie již ze tří akcí, kdy jsme náměstíčko společně kultivovali.

Žalovské náměstíčko na jaře rozkvetlo, v létě ožilo a teď v zimě se opět stává místem pro setkávání sousedů a přátel. První adventní neděli jsme rozsvítili zasazený stromek a sestavili betlém. Díky všem, kdo pomohli, přispěli a přišli mezi nás. Krásný advent!


O spolku Čarodějnic Roztok a Žalova, z. s.

Zapsaný spolek vznikl z původní skupiny roztockých a žalovských nadšenců, kteří prostě chtěli udělat radost dětem. To se nezměnilo, ale díky stále složitější legislativě a nařízením, bylo třeba dát akci formálního pořadatele. Proto vznikl tento spolek zapsaný v živnostenském rejstříku.

Přestože spolek Spolek Čarodějnic Roztok a Žalova, z. s. je tu oficiálně teprve od roku 2018, historie čarodějného rojení je na Žalovském hřišti mnohem starší. Je nám potěšením pořádat akci už od roku 2007. V roce 2022 jsme přidali obnovené Žalovské posvícení a začali pečovat o žalovské náměstíčko a vánoční strom.

Pořadatele můžete lépe poznat zde.

Chcete se přidat? Jsme otevření dalším příchozím. Pokud byste se chtěli podílet na organizaci a přiložit ruku k dílu při pořádání stále větší a rozsáhlejší akce, budeme jen rádi. Stejně tak se vítáme sponzory. Ozvěte se nám!


Přijďte, bude zábava!

Kontaktujte nás

Spolek Čarodějnic Roztok a Žalova, z. s.

Pod Řivnáčem 1489, Roztoky

IČO 076 59 245

+420 606 201 094

carodejniceroztoky@gmail.com

https://www.facebook.com/spolekcarodejnic.roztokazalova.9