Spolek Čarodějnic Roztok a Žalova, z. s. 

pro vás pořádá:


Slet čarodějnic
29. 4. 2023

Jako každý rok pro vás připravujeme slet čarodějnic na žalovském hřišti. Těšíme se, že přijdete v hojném počtu
a nejlépe v maskách čarodějů a čarodějnic 29. dubna 2023 U Hřiště v Roztokách - Žalově. Budeme pro vás mít opět bohatý program.


Obnovené Žalovské posvícení 15. 10. 2023

Chystáme už druhý ročník obnoveného Žalovského posvícení u kostela sv. Klimenta na Levém Hradci. Udělejte si výlet a přijďte pobejt.

Bude zábava

Pozvali jsme kapelu, harmonikáře, flašinetáře, houpačky, kolotoče, stánky, občerstvení se svařákem, pivem i sladkostmi, baráčníky v krojích, řezníka se zabíjačkou... A už teď se těšíme na vás - návštěvníky, sousedy, přátele, kamarády.

Čeká na vás celodenní program od 10 - 18 hod. se stánky, hudbou, tancem a zpěvem.Žalovské náměstíčko

Úprava prostředí v centru Žalova se stala naším letošním cílem. Vysadili jsme strom i květiny, provedli úpravu okolí a zdaleka ještě nekončíme. Náměstíčko se tak stává milým místem zvoucím k sousedským setkáním. V albu si můžte prohlédnout fotografie již ze tří akcí, kdy jsme náměstíčko společně kultivovali.


O spolku Čarodějnic Roztok a Žalova, z. s.

Zapsaný spolek vznikl z původní skupiny roztockých a žalovských nadšenců, kteří prostě chtěli udělat radost dětem. To se nezměnilo, ale díky stále složitější legislativě a nařízením, bylo třeba dát akci formálního pořadatele. Proto vznikl tento spolek zapsaný v živnostenském rejstříku.

Přestože spolek Spolek Čarodějnic Roztok a Žalova, z. s. je tu oficiálně teprve od roku 2018, historie čarodějného rojení je na Žalovském hřišti mnohem starší. Je nám potěšením pořádat akci už od roku 2007. V roce 2022 jsme přidali obnovené Žalovské posvícení a začali pečovat o žalovské náměstíčko a vánoční strom.

Pořadatele můžete lépe poznat zde.

Chcete se přidat? Jsme otevření dalším příchozím. Pokud byste se chtěli podílet na organizaci a přiložit ruku k dílu při pořádání stále větší a rozsáhlejší akce, budeme jen rádi. Stejně tak se vítáme sponzory. Ozvěte se nám!

Přijďte, bude zábava!

Kontaktujte nás

Spolek Čarodějnic Roztok a Žalova, z. s.

Pod Řivnáčem 1489, Roztoky

IČO 076 59 245

+420 606 201 094

carodejniceroztoky@gmail.com

https://www.facebook.com/spolekcarodejnic.roztokazalova.9